Často kladené otázky/dotazy

Z nejčastěji kladených otázek jsem vybral následující:


Podmínky připojení k pultu centrální ochrany (PCO)?

  1. Napojení na pult centralizované ochrany je podmíněno namontováním EZS (elektronického zabezpečovacího systému). Jestliže máte EZS namontované již z dřívější doby, tak po konzultaci, případně jeho přizbůsobení Vám stávající EZS napojíme na náš PCO. V opačném případě jsme schopni EZS dodat, včetně jeho montáže.
  2. PCO s naší zásahovou jednotkou působí v rámci územní části měst Strakonice, Blatná, Písek a přilehlého okolí. Na náš pult je však možné napojit i jiné objekty mimo tato území, kdy zásah na objektu je řešen za případné spolupráce s jinými bezpečnostními službami, působíme v daném místě.
  3. Dalším předpokladem pro napojení objektu je pokrytí přenosovým signálem či pevná telefonní linka v objektu. Sdělení kontaktního telefonu na odpovědnou osobu, správce či majitele objektu, se kterým je možno se spojit v kteroukoliv hodinu pro případné řešení problému s objektem.

Přibližné ceny jednotlivých služeb?
Pro názornou představu Vám nabízíme orientační ceny instalovaného zabezpeč. zařízení a napojení objektů na PCO. Tyto ceny se dále mohou upravovat podle složitosti objektu (velikost, počet oken a dveří, použitého druhu zabezpečovací zařízení apod.), podle stupně zabezpečení, které si přeje zákazník atd.. Vlastní namontovaná EZS se po montáži stává výhradním majetkem objednavatele. V případě odpojení od PCO je možno přepojit EZS na samostatné fungování přes akustickou, venovní signalizaci či hlasový komunikátor. (Orientační ceník aktualizován ke dni 1.1.2012).

Objekt Orientační cena instalovaného zabezp. zařízení Střežení PCO měsíčně
Byt od 18.000,- Kč 250,- Kč
Rodinný dům (větší) od 25.000,- Kč od 500,- Kč
Rekreační objekt od 25.000,- Kč od 500,- Kč
Prodejna (menší) od 18.000,- Kč od 1200,- Kč
Prodejna (větší) od 40.000,- kč od 1500,- Kč
Samostatná garáž od 10.000,.- Kč od 250,- Kč

V případě, že bude Váš objekt vybaven EZS a příp. napojen na PCO je možno jednat s Vaší pojišťovnou o slevě na pojistném objektu.

Další možnosti pultu centrální ochrany podrobněji...
Pomocí našich operátorů, systému elektronického zabezpečení a naší zásahové jednotky, provádíme dohled nad Vaším objektem nepřetržitě po dobu 24-hodin, kdy můžete být dle Vašeho přání informováni o jakýchkoliv změnách souvisejících se zabezpečením Vašeho objektu. Např. v režimu "den-noc" upozorňujeme na neoprávněný vstup zaměstnanců do objektu, kteří mají časově omezené přístupové možnosti související s jejich prac. dobou.

Můžeme upozornit na opomenutí obsluhy aktivovat bezpečnostní systém. Elektronickým systémem můžeme střežit objekt před požárem, únikem vody, ale i plynu. Objekt může být vybaven přenosným i pevným tísňovým hlásičem pro případ nouze osob zde se nacházejích. Můžeme provádět na Vaše přání namátkové fyzické kontroly objektu za pomoci naší zásahové jednotky.

Jak vše funguje, když projevíte zájem o naše služby...
Projevíte-li zájem o naše služby a kontaktujete nás na uvedené adrese, jakoukoliv z uvedených možností, sjednáme Vám schůzku s naším obchodním zástupcem, který s Vámi dohodne veškeré náležitosti potřebné k uzavření smlouvy, poté Vám bude bezplatně vyhotovena cenová nabídka za požadovanou službu, podle které se pak můžete rozhodnout, zde naše služby přijmete, či nikoliv.. V kladném případě s Vámi bude sepsána smlouva s přesně stanovenými podmínkami, za nichž bude služba poskytnuta. Máte-li jiný dotaz, napište nám na: p Rozhodujete-li právě nyní o způsobu zabezpečení Vašeho majetku, může Vám při rozhodování pomoci tento článek:

Jak zabezpečit ochranu prodejny, provozovny, kanceláře, bytu či rodinného domu?
Většina z nás je časem postavena před otázku, zda zajistit ochranu svého majetku, či nikoliv, a pokud se rozhodneme, že ano, tak jakým způsobem. Můžeme se rozhodnout pro ochranu objektu mechanickými prostředky, jako například bezpečnostní dveře, zámky, mříže, závory, bezpečnostní fólie, pancéřová, či tvrzená skla. Mechanické prostředky určené k zabezpečení objektů mají za úkol znemožnit, nebo alespoň znesnadnit případným pachatelům trestné činnosti vloupání do objektu a jeho následné vykradení. Kombinací těchto prostředků pasivní ochrany lze velice účinně znesnadnit přístup do našeho objektu, ale jak si povíme za chvíli, není nikdy zaručeno, že přes to všechno, k vykradení nedojde.

Další možností jak zajistit ochranu naší provozovny, ale i například bytu, garáže, či rodinného domku, je montáž elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Princip ochrany objektů pomocí EZS je zcela jiný, než ochrana pomocí mechanických prostředků. Jak jsme si již řekli, mechanické zabezpečovací prostředky mají za úkol znesnadnit přístup do objektu. Hodnotě majetku uvnitř, více či méně, zabezpečeného objektu však bohužel odpovídá i stupeň odhodlanosti, odbornosti a především vybavenosti případných pachatelů. V praxi to znamená , že mechanické prostředky nás mohou ochránit, a ve většině případů i ochrání, před příležitostnými zlodějíčky a vandaly, ale jejich účinnost se snižuje přímo úměrně hodnotě majetku uvnitř objektu a tím pádem i větší odhodlanosti a připravenosti lidí, kteří nás o tento majetek hodlají připravit. V případě překonání (mnohdy velice pracného a zdlouhavého)mechanických překážek, má zloděj či zloději zcela volné pole působnosti a nic mu nebrání v dokonání jeho činu. Princip ochrany majetku pomocí elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) je zcela jiný. EZS neklade pachateli žádné překážky ve vstupu do střeženého objektu, ale jakýkoliv neoprávněný vstup vyhodnotí a okamžitě podá podrobnou informaci o narušení objektu a pohybu pachatele na pult centralizované ochrany (PCO), pokud je na něj připojen. EZS lze též připojit pouze na vnitřní, či venkovní sirénu. Zvuk sirény by měl zahnat případného pachatele, nebo zalarmovat sousedy, či širokou veřejnost. Účinek tohoto opatření nebývá však příliš velký. Siréna může sehrát důležitou roli v případě, že součástí EZS v objektu, kde je zajištěna fyzická ostraha. Zabezpečovací systém lze též naprogramovat tak, aby nám předal jednoduchou informaci na námi určené telefonní číslo. Otázkou zůstává za jak dlouho a s jakým úspěchem je schopen takto vyvolený telefonní účastník zajistit, natož pak provést zákrok v případě napadení objektu. Praxe nám ukazuje , že nejúčinějším zakončením EZS je pult centralizované ochrany (PCO). Provozovatelé PCO jsou většinou civilní bezpečnostní služby a agentury, které zajišťují ostrahu svých klientů 24 hodin denně. V případě napadení objektu jsou bezpečnostní agentury, pokud pracují na dobré profesionální úrovni, schopny provést zákrok na napadeném objektu, během několika málo minut od jeho narušení.

Zásadní rozdíl mezi mechanickými zabezpečovacími prostředky a EZS je tedy zcela zřejmý. V prvním případě má sice pachatel ztížený vstup do objektu, ale po překonání mechanických překážek mu již nic, kromě náhodného přistižení, nemůže zabránit v jeho úmyslu zbavit nás starostí o náš majetek. V případě zabezpečení ostrahy pomocí EZS a PCO , sice neklademe pachateli žádné překážky ve vstupu, ale současně mu dáváme minimum času, který je nutný pro vykradení objektu. Chceme-li tedy zajistit maximální ochranu naší prodejny, či jiného objektu, rozhodneme se pro kombinaci mechanických ochranných prostředků s elektronickým zabezpečovacím systémem. Tím pádem znesnadníme, popřípadě přímo zabráníme vniknutí do objektu a v případě narušení máme jistotu, že pachatel bude během několika málo minut dopaden. Vzhledem ke skutečnosti, že cena EZS je srovnatelná s kvalitními mechanickými zabezpečovacími prostředky je rozhodnutí zcela na nás.

Rozhodneme-li se pro EZS, stojí před námi jediný, ale o to závažnější problém. Musíme se rozhodnout na který PCO necháme EZS připojit, a které bezpečností agentuře svěříme ochranu svého majetku. Na první pohled se nám může zdát, že mezi jednotlivými bezpečnostními agenturami není velký rozdíl, bohužel opak bývá velmi často pravdou. Obrovské rozdíly jsou jak v profesionální úrovni výstroje, výzbroje a přístupu k výcviku jednotlivých agentur, tak především v psychické a fyzické úrovni pracovníků různých bezpečnostních služeb. V praxi to znamená, že můžeme uzavřít smlouvu o ostraze našeho majetku na první pohled zdánlivě finančně výhodnou, ale časem zjistíme, že jsme svůj majetek svěřili skupině amatérů neschopných zajistit jeho ostrahu, nebo naopak profesionálům na vysoké úrovni, kteří nám zajistí klidný spánek a úplnou spokojenost. Chceme-li se vyhnout případnému rozčarování a předejít dohadům (většinou soudním) o náhradě vzniklé škody vinou nedodržení smlouvy o ostraze a neschopností bezpečnostní služby zajistit profesionální ochranu našeho majetku, zjistíme si předem co nejvíce informací o jednotlivých bezpečnostních službách v našem regionu. V tomto případě platí dvojnásob staré přísloví, dvakrát měř a jednou řež. Kde získáme objektivní informace a na co se zaměřit při vlastním posuzování jednotlivých bezpečnostních agentur? Nejobjektivnější informace získáme od více, či méně spokojených klientů, které již služby různých agentur využívají. Rozhodně se v tomto směru nevyplatí jakkoliv experimentovat, ale naopak je dobré vsadit na jistotu, kterou nám nabízí případná doporučení našich kolegů a známých. Informace lze též získat prostřednictvím krajských poboček ASBS ČR (Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky). Lze se samozřejmě informovat i na místních odděleních policie ČR popřípadě služebnách městské policie, neboť zde jsou též většinou dobře informováni o činnosti popřípadě nečinnosti jednotlivých bezpečnostních agentur.

Mezi nejdůležitější informace o úrovni té které civilní bezpečnostní služby (CBS) patří tyto skutečnosti:

  1. Technické vybavení, výstroj a výzbroj.
  2. Velikost CBS a počet střežených objektů - územní rozsah působnosti.
  3. Psychická, fyzická, ale i mentální úroveň pracovníků jednotlivých CBS.
  4. Úroveň přípravy a výcviku uvnitř jednotlivých CBS ( pokud nějaký je a máme možnost toto posoudit)
  5. Rozsah nabízených služeb. Profesionální CBS zajišťují fyzickou ostrahu objektů, provoz PCO s vlastní zásahovou jednotkou , osobní ochranu (bodyguarding), přepravu peněz a cenin, detektivní a pátrací služby a mnohdy i vlastní montáž EZS.
  6. Schopnost včas zajistit námi požadované služby ( podmínkou je 24 hodinová obsluha PCO a nepřetržitá služba zásahové jednotky).

Nejsme-li zrovna z velkoměsta je získání těchto základních informací poměrně jednoduchou záležitostí a rozhodně se nám vyplatí si tyto informace opatřit. Nechceme přece jen za nabízené služby platit, ale též je v případě potřeby plně využít, a to v co nejvyšší kvalitě. Obecně platí jedno základní pravidlo. Čím větší je hodnota majetku, který chceme zabezpečit, tím lépe vybíráme, komu svěříme jeho ostrahu, a protože žádný majetek není tak malý, abychom o něj chtěli přijít, svěříme jeho ochranu pouze profesionálům. A malá parafráze na závěr, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit nechat krást naše věci.

Petr Petřík DiS - viceprezident ASBS.